Turkmen
سه شنبه 05 مرداد 1400

Esasy menýu
Möhüm habarlar
 • Nowruz baýramy Aşgabatdat şäherindäki Eýranyň medeni merkezinde geçirildi
  Nowruz mynasybetli ýörite maksatnama Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ýerleşýän ilçihanasynyň medeni merkezinde ýedi sin bilen bezeldi.

 • AŞGABAT ŞÄHERINDE NYZAMY GENJEWINIŇ ŞYGRYÝET GÜNI BELLENILIP GEÇILDI
  Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde beýik şahyr Häkim Nyzamy Genjewiniň şygryýet güni bellenilip geçildi.

 • EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNDA ÇAGALAR ÜÇIN HALKARA SURAT BÄSLEŞIGI GEÇIRILÝÄR
  2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryndan başlap 21-nji apreline çenli Kerman şäheriniň häkimligi UNESCO we UNICEF-iň Eýrandaky sebit müdirlikleri ýaly milli we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda, 5-15 ýaş aralygyndaky çagalar üçin << Kerman şäherinde çagalar üçin ilkinji surat festiwaly>> atly surat bäsleşigini wirtual ýagdaýda yglan edýär.

 • MEDENIÝET MERKEZINDE BIR HEPDE BOÝUNÇA EÝRAN KINOFILMLERI GÖRKEZILDI
  Medeni maksatnamalary durmuşa geçirmek üçin Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde Eýran kinofilmleriniň hepdesi başlandy

 • AŞGABAT ŞÄHERINDE EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ GAZANAN ÜSTÜNLIKLERINI BEÝAN EDÝÄN SURAT SERGISI AÇYLDY.
  Eýranyň Yslam rewolýusiýasyndan öňki 10 günlük mübärek aýdyňlyk döwri mynasybetli rewolýusiýanyň ýeňiş baýramçylygynyň öňüsyra ýagny fewral aýynyň 8-ne Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde 5 günläp dowam etjek bolan <> temaly surat segisi açyldy.

home
Calender
Clock
Maslahat beriş işleri
Nowruz baýramy Aşgabatdat şäherindäki Eýranyň medeni merkezinde geçirildi
Nowruz mynasybetli ýörite maksatnama Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ýerleşýän ilçihanasynyň medeni merkezinde ýedi sin bilen bezeldi.
 13:04 - 20/07/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
AŞGABAT ŞÄHERINDE NYZAMY GENJEWINIŇ ŞYGRYÝET GÜNI BELLENILIP GEÇILDI
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde beýik şahyr Häkim Nyzamy Genjewiniň şygryýet güni bellenilip geçildi.
 08:45 - 14/03/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNDA ÇAGALAR ÜÇIN HALKARA SURAT BÄSLEŞIGI GEÇIRILÝÄR
2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryndan başlap 21-nji apreline çenli Kerman şäheriniň häkimligi UNESCO we UNICEF-iň Eýrandaky sebit müdirlikleri ýaly milli we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda, 5-15 ýaş aralygyndaky çagalar üçin << Kerman şäherinde çagalar üçin ilkinji surat festiwaly>> atly surat bäsleşigini wirtual ýagdaýda yglan edýär.
 08:43 - 14/03/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
MEDENIÝET MERKEZINDE BIR HEPDE BOÝUNÇA EÝRAN KINOFILMLERI GÖRKEZILDI
Medeni maksatnamalary durmuşa geçirmek üçin Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde Eýran kinofilmleriniň hepdesi başlandy
 09:03 - 6/03/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
AŞGABAT ŞÄHERINDE EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ GAZANAN ÜSTÜNLIKLERINI BEÝAN EDÝÄN SURAT SERGISI AÇYLDY.
Eýranyň Yslam rewolýusiýasyndan öňki 10 günlük mübärek aýdyňlyk döwri mynasybetli rewolýusiýanyň ýeňiş baýramçylygynyň öňüsyra ýagny fewral aýynyň 8-ne Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde 5 günläp dowam etjek bolan <> temaly surat segisi açyldy.
 14:24 - 15/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
EÝRANYŇ WE TÜRKMENISTANYŇ DOSTLUK BAÝRAMÇYLYGY AŞGABAT ŞÄHERINDE BELLENDI
Fewral aýynyň 10-na Eýran Yslam rewolýusiýasynyň ýeňşiniň 42 ýyllygynda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkeziniň mejlisler zalynda Eýranyň we Türkmenistanyň dostluk baýramçylygy bellen
 14:20 - 15/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI PATMA ZÖHRE METJIDINDE HEZRETI SADYKA KÜBRANYŇ DOGLAN GÜNI DABARLY BELLENILIP GEÇILDI
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy medeniýet merkezi bilen bilelikde Aşgabat şäherindäki Patma Zöhre metjidinde yslam dininiň gadyrly pygamberiniň gyzy Hezreti Sadyka Kübranyň doglan günini hem-de zenanlar we eneler gününi belledi. Bu baýramçylyk
 09:40 - 7/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
MÄHRIBAN ENELERIŇ BAÝRAMÇYLYGY EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI MEDENIÝET MERKEZINDE DABARALY BELLENILDI
Hezreti Patma Zöhräniň doglan güni we eneler güni baýramçylygy Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabat şäherindäki medeniýet merkeziniň mejlisler zalynda dabaraly bellenilip geçildi.
 09:36 - 7/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI MEDENIÝET MERKEZINDE MÄHRIBAN ENELERIŇ BAÝRAMÇYLYGY MYNASYBETLI SURAT SERGISI AÇYLDY
Yslam dininiň gadyrly pygamberiniň gyzy Hezreti Patma Zöhräniň doglan güni mynasybetli enäniň belent mertebesini bellemek maksady bilen, Fewral aýynyň 1-ne duşenbe güni, Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabat şäherindäki medeniýet merkezinde pars dilini öwrenýän
 09:31 - 7/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
TÜRKMENISTANDA PARS DILINI ÖWRENIŞ KURSLARYNY TAMAMLAMAK HAKYNDA ŞAHADATNAMA BERMEK BOÝUNÇA ÇÄRE GEÇIRILDI.
2021-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde pars dilini öwreniş kurslarynyň ösüş we ýokary tapgyrlaryny tamamlamak hakynda Şahadatnama bermek boýunça çäre geçirildi. Bu çärä Eýran Yslam
 11:00 - 16/01/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ TÜRKMENISTANDAKY ILÇIHANASYNDA MEDENIÝET GEŇEŞÇISI BILEN HOŞLAŞYK AGŞAMY GEÇIRILDI.
Aşgabat şäherinde Eýran Yslam Respublikasynyň medeniýet merkezinde Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ozalky medeniýet geňeşçisi bilen hoşlaşmak we täze medeniýet geneşçisi bilen tanyşmak mynasybetli çäre geçirildi.
 10:58 - 16/01/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
TÜRKMENISTANDA PARS DILINI ÖWRENIŞ KURSLARYNYŇ GYŞ TAPGYRY BAŞLANDY
Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabat şäherindäki medeniýet merkezinde pars dilini öwreniş kurslarynyň gyş tapgyry başlandy.
 10:56 - 16/01/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
MEDENIÝET GEŇEŞÇISI ÖZ DIPLOMATIKI MISSIÝASYNY TAMAMLADY
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky medeniýet geňeşçisi Reza Hanianyň öz diplomatiki missiýasyny tamamlamagy we täze medeniýet geňeşçisiniň işe başlamagy mynasybetli medeniýet merkeziniň mejlisler zalynda çäre geçirildi.
 09:36 - 28/12/2020 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
TÜRKMENISTANDA “ÝÄLDA” GIJESI BELLENILDI
Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabat şäherindäki medeniýet merkezinde “ýälda” gijesi mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.
 08:51 - 28/12/2020 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
BILDIRIŞ
Pars dili bilen gyzyklanyjylaryň dykgatyna
Pars dili öwrediş kurslarymyzyň tomusky döwri başlap tä iýun aýyň ahyryna çenli Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Medeniýet Merkezinde dowam edýär.
 17:17 - 26/05/2018 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
Goşmaça