Amaly haşam

(Syrçalamak sungaty (mina kari

Pöwrize daşy bilen bezemek sungaty

Kolenkor sungaty

Mozaika düzmek sungaty

Agaç ussaçylygy

(Agaç bilen bezemek sungaty (moärreg kari

sofal

zamenahoo

Gözel ýerler

(Ymam meýdany (Yspyhan

(Şahyrlaryň aramgähi (Töwriz

(Masule (Reşt

(Sultaniýe kümmeti (Zenjan

(Alisadr gowagy (Hemedan

(Ymam Ryzanyň (a) aramgähi (Maşat

(Hapyzyň aramgähi (Şiraz