نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2208
 بازدید امروز : 73
 کل بازدید : 727091
 بازدیدکنندگان آنلاين : 13
 زمان بازدید : 0.8281
آشنايي با رسانه‌هاي ديداري و شنيداري

گزارش كوتاهي از فعاليتهاي شبكه هاي تلويزيوني كشور تركمنستان

1) شبكة تلويزيوني آلتين عصر: تركمنستان (عصر طلائي: تركمنستان)
نام و نام خانوادگي رئيس شبكه: مقصد آلتايف
تلفن تماس: 398506 (محل كار) و 309967 (تلفن همراه)
گرايش شبكه: سياسي
در ساعت 6:55 بامداد اين شبكه با پخش كردن سرود ملّي تركمنستان آغاز كار خود كرده و تا ساعت 1:20 شب گزارشها و برنامه هاي خود را پخش مي كند. برنامة اصلي اين شبكة سراسري برنامة «وطن» است كه متون گزارشهاي آن توسط خبرگزاري دولتي تركمنستان و فيلمهاي گزارشهايش نيز توسط خبرنگاران شبكة مذبور تهيه و پخش مي شود. زمان پخش برنامة «وطن»: ساعت 9 شب (همزمان در همة شبكه هاي تلويزيوني غير از شبكة «تركمنستان» و همة شبكه هاي راديويي غير از «آواز» پخش مي شود) در ساعت 11 شب تكرار مي شود. روز بعدي اين برنامة گزارشهاي اصلي و رسمي در ساعتهاي 7 بامداد، 9 صبح، 12 ظهر و 3 ظهر نيز از طريق شبكه هاي مذكور تكرار مي شود. ساير برنامه هاي اين شبكه شامل از شرح ذيل:
گزارشهاي كوتاهي مربوط به كشور تركمنستان بزبانهاي تركمني، روسي و انگليسي؛ برنامة قانون اساسي تركمنستان؛ برنامة ويژة اخبار جهان؛ كنسرتهاي دولتي و كنرستهايي كه بمناسبت جشنهاي ملّي كشور برپا مي شوند؛ برنامه هاي موسيقي؛ فيلمهاي داستاني و مستند ساخته شده توسط هنرمندان تركمنستان و فيلمهاي داستاني دوبله شده بزبان تركمني؛ برنامه هاي هنري؛ برنامه هايي مخصوص نظاميان؛ برنامه هاي بخش بهداشت؛ گزارشهاي ورزشي؛ گزارشها و مصاحبه ها از برگزاري نمايشگاهها و كنفرانسهاي مختلفي كه در كشور تركمنستان برپا مي شوند؛ برنامة كشاورزي؛ برنامة مخصوص زنان؛ برنامة مخصوص كودكان و غيره.

2) شبكة تلويزيوني تركمنستان
نام و نام خانوادگي اين شبكة بين المللي تركمنستان: آنّه محمد آق مَمّدف
تلفن تماس: 394458، 440173 و 398667 (محل كار)
همة برنامه هاي اين شبكه بزبانهاي تركمني، روسي، انگليسي، فرانسوي، فارسي، عربي و چيني پخش مي شود.
در ساعت 7 بامداد اين شبكه با پخش كردن سرود ملّي تركمنستان آغاز كار خود مي كند و همچنين برنامه هاي بخشهاي شبكة تلويزيوني شبانه روزي نظير اخبار (داخلي)، اقتصاد و صنعت، كشاورزي، تازه هاي بورس (تركمنستان)، علم و آموزش، بهداشت، تاريخ، فرهنگ و هنر، ورزش و جهانگردي، آب و هوا، موسيقي و گزارشهاي تصويري در طي 24 ساعت پخش و حدوداً 6 يا 7 بار تكرار مي شوند. ولي گزارشهاي بخش اخبار در ساعت 7 شب عوض شده و پس از هر نيم ساعت  تكرار تكرار مي شود. خبرنگاران اين شبكه در نمايشگاهها و كنفرانسهاي بين المللي كه در كشور تركمنستان برپا مي شود، شركت نموده و گزارشها و مصاحبه ها را تهيه كرده و آنها را بعنوان برنامة ويژه پخش مي كنند. 

3) شبكة تلويزيوني «ميراث»
نام و نام خانوادگي رئيس شبكه: بأگُل نورمرادوا
تلفن تماس: 352043
اين شبكة سراسري نيز در ساعت 6:55 بامداد با پخش كردن سرود ملي تركمنستان آغاز كار خود مي كند. خبرنگاران اين شبكه در تهية برنامه هاي خود علاوه بر موضوع ميراث به موضوعات سياسي نيز مي پردازند. از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 6 عصر برنامه هاي تكراري شبكه هاي روسي براي شهروندان روسي از طريق اين شبكه پخش مي شود. فيلمهاي داستاني سينماگران محلي و خارجي، فيلمهاي كارتوني، برنامه هاي هنري، برنامه هايي در موضوع ميهن پرستي، برنامة آثار تاريخي، كنسرتهاي آهنگهاي ملي، برنامة آثار نسخ خطي، برنامة ويژة ريش سفيدان و... نيز از طريق اين شبكه پخش مي شود.  

4) شبكة تلويزيوني «ياشليق» (جواني)
نام و نام خانوادگي رئيس شبكه: بِگِنچ آبايف
تلفن تماس: 350154
اين شبكة سراسري نيز در ساعت 6:55 بامداد با پخش كردن سرود ملي تركمنستان آغاز كار خود مي كند. خبرنگاران اين شبكه اكثر برنامه هاي خود را براي كودكان، نوجوانان و جوانان تهيه مي كنند و همچنين آنها سعي مي كنند تا مشاركات جوانان بخصوص دانشجويان در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي. علمي و ... را از طريق شبكه هاي خود منعكس بكنند. بهمين دليل آنها در اجلاس و مراسم گوناگون شركت نموده و مصاحبه هايي با جوانان را بعمل مي آورند. علاوه بر اينها فيلمهاي هنرمندان محلي و خارجي، فيلمهاي كارتوني در حد جوانان و نوجوانان، برنامه هايي ار مسابقات ورزشي، كنسرتها و برنامه هاي ويژة كودكان و غيره نيز از طريق اين شبكه پخش مي شود.   

 گزارش كوتاهي از فعاليتهاي شبكه هاي راديويي كشور تركمنستان

1) شبكه راديويي «وطن»
نام و نام خانوادگي رئيس شبكه: نوربردي دَده بايف
تلفن تماس: 511237
اين شبكة راديويي علاوه بر خبرها و گزارشهاي سياسي برنامه هاي مختلفي در رابطه با كشور تركنستان را نيز پخش مي كند.   

 
2) شبكه راديويي «چار طرفدان» («از چهار طرف»)
نام و نام خانوادگي رئيس شبكه: بردي عبديف
تلفن تماس: 398672
اين شبكة خبرها و گزارشها در ساعت 7 بامداد آغاز كار خود كرده و بيشتر به موضوعات سياسي مي پردازد و همچنين تا ساعت حدوداً 12 شب گزارشها و خبرهاي داخلي را پخش مي كند.
3) شبكه راديويي «ميراث»
نام و نام خانوادگي رئيس شبكه: قرباندوردي رجبف
تلفن تماس: 394476
از ساعت 7 بامداد تا ساعت حدوداً 12 شب برنامه هاي خود را پخش مي كند.

4) شبكه راديويي «آواز»
نام و نام خانوادگي رئيس شبكه: مكان كمكف
تلفن تماس: 511237
اين شبكة شبانه روزي  در طي 24 ساعت گزارشهاي كوتاه رسمي و برنامه هاي موسيقي را پخش مي كند.                                                  

 شبكه هاي راديويي:
1 – وطن با گرايش سياسي، اجتماعي و ...
2 – چار طرفدان – از چهار طرف – با گرايش خبري، سياسي، اجتماعي و...
3 – ميراث با گرايش ادبي و فرهنگي با سياست فعلي كشور
4 – آواز با گرايش هنري و موسيقي

شبكه هاي تلويزيوني تركمنستان:
1 – آلتين عصر تركمنستان – عصر طلايي تركمنستان – با گرايش سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ادبي، فرهنگي و ...
2 – ياشليق – جواني – با گرايش سياسي، اجتماعي، ورزشي، هنري، ادبي، علمي و غيره
3 – ميراث با گرايش سياسي، اجتماعي، فرهنگي، فرهنگي، ادبي و ...
4 – تركمنستان با گرايش خبري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، علمي، ورزشي، فرهنگي و هنري و ...
5 – آواز تركمني با گرايش هنري و موسيقي

روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها:
1 – تركمنستان (سراسري)
2 – نيترالني تركمنستان – تركمنستان بي‌طرف (سراسري و بزبان روسي)
3 – وطن (سراسري)
4 – نسل (سراسري و نشرية مخصوص نسل جوان)
5 – تركمن ديلي – زبان تركمني (سراسري) 
6 – قالكينيش – رستاخيز (سراسري و نشرية مخصوص جنبش ملي رستاخيز)
7 – عدالت (سراسري و نشرية مخصوص نيروي انتظامي) 
8 – عسگر – سرباز (سراسري و نشرية مخصوص سربازان) 
9 – بركت‌لي توپراق – خاكي با بركت (سراسري و نشرية مخصوص كشاورزان) 
10 – پيك مطبوعاتي رياست جمهوري تركمنستان (سراسري) 
11 – تركمن اسپورتي – ورزش تركمن (سراسري) 
12 – ادبيات و هنر (سراسري)
13 – عشق‌آباد (سراسري و نشرية مخصوص پايتخت كشور تركمنستان)
14 – مرو شاه جهان (نشرية استان ماري)
15 – تركمن گوندوغاري – شرق تركمن (نشرية استان لباب)
16 – داش‌اوغوز خبرلري – اخبار داش‌اوغوز (نشرية استان داش‌اوغوز)
17 – بالكان (نشرية استان بالكان)
18 – آخال دورموشي – حيات آخال (نشرية استان آخال)
19 – معلملر گازتي – روزنامة معلمين (سراسري و نشرية مخصوص اساتيد و معلمين)
20 – تركمن دنياسي – دنياي تركمن (سراسري و نشرية مخصوص انجمن بشردوستي تركمنهاي جهان)
21 – تركمنينگ ئوپك يولي – جادة ابريشم تركمن (سراسري و نشرية مخصوص نيروهاي هوائي و زميني)
22 – زمان (سراسري و چاپ مشترك تركيه و تركمنستان)
23 – پيزنس ركلاما – پيامهاي بازرگاني (سراسري)
24 – خبرلر – خبرها (سراسري و نشرية مخصوص پيامهاي تبليغاتي )

مجلات:
1 – ديار (سراسري)
2 – زنان قلبي – قلب زن (سراسري و نشرية مخصوص زنان)
3 – گونش – آفتاب (سراسري و نشرية مخصوص كودكان و نوجوانان)
4 – وُزرُژدِنيه – رستاخيز (سراسري و بزبان روسي)
5 – قره‌قوم (سراسري و ادبي)
6 – علم و فناوري در تركمنستان (سراسري و نشرية مخصوص آكادمي علوم تركمنستان)
7 – اقتصاد عصر طلايي (سراسري و بزبان تركمني)
8 – اقتصاد عصر طلايي (سراسري و بزبان روسي)
9 – اقتصاد عصر طلايي (سراسري و بزبان انگليسي)
10 – تركمنستانينگ لقمانچيليغي – پزشكي تركمنستان (سراسري و نشرية مخصوص وزارت بهداشت و صنايع درمان)
11 – تازه اوبا – روستاي جديد (سراسري و نشرية مخصوص بخش كشاورزي كشور)