نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4080
 بازدید امروز : 54
 کل بازدید : 727072
 بازدیدکنندگان آنلاين : 14
 زمان بازدید : 0.7031
فهرست مراکز آموزش عالي
 
فهرست مراكز آموزش عالي
 
 

1. دانشگاه دولتي تركمن به نام مختومقلي واقع در عشق آباد
2. دانشكده ي زبان و ادبيات دنيا به نام آزادي در عشق آباد
3. دانشكده ي تربيت معلم به نام سعيدنظر سعيدي در تركمن آباد
4. دانشكده ي پلي تكنيك تركمن در عشق آباد
5. دانشكده ي دولتي حمل و نقل و ارتباط در عشق آباد
6. دانشكده ي اقتصاد ملي تركمن در عشق آباد
7. دانشگاه كشاورزي به نام صفرمراد عطايِويچ نيازُف در عشق آباد
8. دانشكده دولتي پزشكي تركمن در عشق آباد
9. دانشكده ي ملي ورزش و توريسم تركمنستان در عشق آباد
10. دانشكده ي دولتي فرهنگ تركمن در عشق آباد
11. دانشكده ي دولتي برق تركمنستان در ماري
12. هنرستان عالي موسيقي تركمن در عشق آباد
13. آكادمي دولتي هنر تركمنستان در عشق آباد
14. دانشگاه بين المللي تركمن و ترك در عشق آباد
15. دانشكده ي نظامي وزارت دفاع تركمنستان به نام صفرمراد تركمنباشي كبير، رئيس جمهوري تركمنستان واقع در عشق آباد
16. آكادمي پليس تركمنستان به نام ارتشبد صفرمراد عطايِويچ نيازُف واقع در عشق آباد
17. آموزشگاه تربيت معلم عشق آباد به نام آمان كِكيلُف
18. آموزشگاه تربيت معلم ماري به نام خيدير دريايِف
19. آموزشگاه تربيت معلم داش اوغوز به نام بِكي سِيتأكُف
20. آموزشگاه پزشكي ماري به نام صفرمراد عطايِويچ نيازُف، رئيس جمهوري تركمنستان
21. آموزشگاه پزشكي تركمنباشي
22. آموزشگاه پزشكي عشق آباد به نام ايندرا قاندي
23. آموزشگاه پزشكي داش اوغوز به نام قربانسلطان اِجه
24. آموزشگاه پزشكي تركمن آباد
25. هنرستان دولتي هنر تركمن وابسته به آكادمي دولتي هنر تركمنستان واقع در عشق آباد
26. هنرستان دولتي موسيقي تركمن به نام دانگاتار عوضُف وابسته به هنرستان عالي موسيقي تركمن واقع در عشق آباد
27. هنرستان موسيقي داش اوغوز به نام مختومقلي قارلي يِف
28. هنرستان هنر لباب
29. هنرستان موسيقي ماري به نام يُل آمان حومّايِف
30. آموزشگاه بازارگاني و تعاوني وابسته به وزارت بازارگاني تركمنستان واقع در عشق آباد
31. آموزشگاه بانك به نام قهرمان تركمنستان عطامراد نيازُف واقع در عشق آباد
32. آموزشگاه تربيت كارمندان خط هوائي وابسته به اداره ي دولتي و ملي «تركمن هوا يُلّاري» واقع در عشق آباد