Monday, December 6, 2021 Turkmen
 
Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Yslam|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap
Ady
iran
Tehran – Azady başnyasy
Girmek
Ulanyjyny? ady :   
Ge�i? s?zi :   
 
Captcha:
[Agzalyk]
NewsletterSignup
Ady :   
Ba? �st�ne, ?azgyny? belgisini girizi? :   


Halkara ylmy bäsleşige gatnaşmaga çagyryş başlandy
Keynesiň Halkara ylmy bäsleşiginiň ikinji tapgyry yglan edildi. Bu Yslam dünýäsiniň 45 ýaşa çenli bolan Akademikleriň we ylmy barlagçy alymlaryň arasynda geçirilýän bäsleşik bolup, Ylym we Tehnologiýa gazanasy tarapyndan geçirilýär. Onuň esasy maksady Yslam dünýäsiniň tehnologiýasynyň we ylmynyň kynçylyklarynyň çözgüt ýolyny tapmakdan ybaratdyr.
 07:34 - 27/07/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
Beýik Allanyň ady bilen
Eýranly çagalar, Türkmenistan halkara çagalar surat bäsleşiginde üç baýrak aldy
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň şol ýurtda "Bagtly çagalyk" (Happy Childhood) atly halkara surat çekmek bäsleşigini geçirmek we daşary ýurtlardan, esasanam Eýran Yslam Respublikasyndan çagalar we ýetginjek suratkeşleri bu medeni çärä gatnaşmaga çagyrmak barada
 07:25 - 27/07/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
Türkmenistanyň Ahal welaýaty bilen bilelikde Nowruz sergisi geçirildi
Nowruz medeni we çeperçilik sergisi, Türkmenistanyň prezidentiniň doglan ýeri bolan Ahal welaýatynyň Yzgant şäherinde geçirildi.
 07:20 - 27/07/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
Halkara Nowruz güni BMG-nyň Aşgabatdaky wekilhanasynda geçirildi
Birleşen Milletler Guramasynyň wekilhanasynda Eýranyň Medeniýet Merkeziniň geňeşçisiniň we Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň gatnaşmagynda Halkara Nowruz gününiň bilelikdäki dabarasy geçirildi.
 07:17 - 27/07/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
Nowruz baýramy Aşgabatdat şäherindäki Eýranyň medeni merkezinde geçirildi
Nowruz mynasybetli ýörite maksatnama Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ýerleşýän ilçihanasynyň medeni merkezinde ýedi sin bilen bezeldi.
 13:04 - 20/07/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
AŞGABAT ŞÄHERINDE NYZAMY GENJEWINIŇ ŞYGRYÝET GÜNI BELLENILIP GEÇILDI
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde beýik şahyr Häkim Nyzamy Genjewiniň şygryýet güni bellenilip geçildi.
 08:45 - 14/03/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNDA ÇAGALAR ÜÇIN HALKARA SURAT BÄSLEŞIGI GEÇIRILÝÄR
2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryndan başlap 21-nji apreline çenli Kerman şäheriniň häkimligi UNESCO we UNICEF-iň Eýrandaky sebit müdirlikleri ýaly milli we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda, 5-15 ýaş aralygyndaky çagalar üçin << Kerman şäherinde çagalar üçin ilkinji surat festiwaly>> atly surat bäsleşigini wirtual ýagdaýda yglan edýär.
 08:43 - 14/03/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indiki sahypa >>

G?zleg
Jogap Web g?zlegi
banners
Turizm Türkmenistan

turkmenistan.gov.tm

Online.tm
vote
Pikir sora?ma i?je? d?ldir
UsersStats
Visitorsofpage: 40160
Visitorsofday : 4
Visitorsofpage : 98273
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 0.8390

Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap