Friday, April 16, 2021 فارسي|Turkmen
 
Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Yslam|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap
Ady
iran
Tehran – Azady başnyasy
Girmek
Ulanyjyny? ady :   
Ge�i? s?zi :   
 
Captcha:
[Agzalyk]
NewsletterSignup
Ady :   
Ba? �st�ne, ?azgyny? belgisini girizi? :   


AŞGABAT ŞÄHERINDE NYZAMY GENJEWINIŇ ŞYGRYÝET GÜNI BELLENILIP GEÇILDI
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde beýik şahyr Häkim Nyzamy Genjewiniň şygryýet güni bellenilip geçildi.
 08:45 - 14/03/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNDA ÇAGALAR ÜÇIN HALKARA SURAT BÄSLEŞIGI GEÇIRILÝÄR
2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryndan başlap 21-nji apreline çenli Kerman şäheriniň häkimligi UNESCO we UNICEF-iň Eýrandaky sebit müdirlikleri ýaly milli we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda, 5-15 ýaş aralygyndaky çagalar üçin << Kerman şäherinde çagalar üçin ilkinji surat festiwaly>> atly surat bäsleşigini wirtual ýagdaýda yglan edýär.
 08:43 - 14/03/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
MEDENIÝET MERKEZINDE BIR HEPDE BOÝUNÇA EÝRAN KINOFILMLERI GÖRKEZILDI
Medeni maksatnamalary durmuşa geçirmek üçin Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde Eýran kinofilmleriniň hepdesi başlandy
 09:03 - 6/03/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
AŞGABAT ŞÄHERINDE EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ GAZANAN ÜSTÜNLIKLERINI BEÝAN EDÝÄN SURAT SERGISI AÇYLDY.
Eýranyň Yslam rewolýusiýasyndan öňki 10 günlük mübärek aýdyňlyk döwri mynasybetli rewolýusiýanyň ýeňiş baýramçylygynyň öňüsyra ýagny fewral aýynyň 8-ne Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde 5 günläp dowam etjek bolan <> temaly surat segisi açyldy.
 14:24 - 15/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
EÝRANYŇ WE TÜRKMENISTANYŇ DOSTLUK BAÝRAMÇYLYGY AŞGABAT ŞÄHERINDE BELLENDI
Fewral aýynyň 10-na Eýran Yslam rewolýusiýasynyň ýeňşiniň 42 ýyllygynda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkeziniň mejlisler zalynda Eýranyň we Türkmenistanyň dostluk baýramçylygy bellen
 14:20 - 15/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI PATMA ZÖHRE METJIDINDE HEZRETI SADYKA KÜBRANYŇ DOGLAN GÜNI DABARLY BELLENILIP GEÇILDI
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy medeniýet merkezi bilen bilelikde Aşgabat şäherindäki Patma Zöhre metjidinde yslam dininiň gadyrly pygamberiniň gyzy Hezreti Sadyka Kübranyň doglan günini hem-de zenanlar we eneler gününi belledi. Bu baýramçylyk
 09:40 - 7/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
MÄHRIBAN ENELERIŇ BAÝRAMÇYLYGY EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI MEDENIÝET MERKEZINDE DABARALY BELLENILDI
Hezreti Patma Zöhräniň doglan güni we eneler güni baýramçylygy Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabat şäherindäki medeniýet merkeziniň mejlisler zalynda dabaraly bellenilip geçildi.
 09:36 - 7/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indiki sahypa >>

G?zleg
Jogap Web g?zlegi
banners
Turizm Türkmenistan

turkmenistan.gov.tm

Online.tm
vote
Pikir sora?ma i?je? d?ldir
UsersStats
Visitorsofpage: 30368
Visitorsofday : 65
Visitorsofpage : 79797
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 1.1231

Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap