Sunday, December 5, 2021 Turkmen
 
Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Yslam|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap
Ady
iran
Tus – Ferdusiniň mowzoleýy
Girmek
Ulanyjyny? ady :   
Ge�i? s?zi :   
 
Captcha:
[Agzalyk]
NewsletterSignup
Ady :   
Ba? �st�ne, ?azgyny? belgisini girizi? :   


  Cap        Dostu?a ibermek

EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI MEDENIÝET MERKEZINDE MÄHRIBAN ENELERIŇ BAÝRAMÇYLYGY MYNASYBETLI SURAT SERGISI AÇYLDY

 

Yslam dininiň gadyrly pygamberiniň gyzy Hezreti Patma Zöhräniň doglan güni mynasybetli enäniň belent mertebesini bellemek maksady bilen, Fewral aýynyň 1-ne duşenbe güni, Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabat şäherindäki medeniýet merkezinde pars dilini öwrenýän Türkmenistanly okuwçylaryň çeken suratlarynyň sergisi dabaraly açyldy. Bu serginiň açylyş dabarasynda medeniýet merkeziniň ýolbaşçysy jenap Näwid Räsuli Hezreti Patma Zöhräniň doglan gününe, eneler gününe we enäniň adamzat taryhyndaky möhüm ornuna salgylanyp pars dilini öwrenýän suratkeş okuwçylary Hezreti Zöhrä we öz enelerine bolan duýgularyny beýan edenleri sebäpli gutlady. Munuň dowamynda bolsa, jenap Räsuli hünäriň, aýratyn hem suratkeşlik hünäriniň dürli medeniýetleri tanatmakdaky ähmiýeti barada gürrüň berdi we iki ýurduň medeniýetlerindäki umumylyklary beýan etmek üçin  şuňa meňzeş sergileri geçirmegi zerur diýip hasaplady. Şeýle hem Hezreti Patma Zöhräniň doglan gününi we eneler gününi gutlamak üçin çekilen 90 töweregi suratdan yabarat bolan bu sergi 3 günüň dowamynda gelen ähli myhmanlar üçin açyk boldy.

 

 


09:31 - 7/02/2021    /    Belgi : 764478    /    G?rkezi? sany : 256Gara?y?lar
G?zleg
Jogap Web g?zlegi
banners
Turizm Türkmenistan

turkmenistan.gov.tm

Online.tm
vote
Pikir sora?ma i?je? d?ldir
UsersStats
Visitorsofpage: 40156
Visitorsofday : 114
Visitorsofpage : 98263
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 1.4681

Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap