Sunday, December 5, 2021 Turkmen
 
Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Yslam|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap
Ady
iran
(Masule (Reşt
Girmek
Ulanyjyny? ady :   
Ge�i? s?zi :   
 
Captcha:
[Agzalyk]
NewsletterSignup
Ady :   
Ba? �st�ne, ?azgyny? belgisini girizi? :   


  Cap        Dostu?a ibermek

AŞGABAT ŞÄHERINDE EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ GAZANAN ÜSTÜNLIKLERINI BEÝAN EDÝÄN SURAT SERGISI AÇYLDY.

          Eýranyň Yslam rewolýusiýasyndan öňki 10 günlük mübärek  aýdyňlyk döwri mynasybetli rewolýusiýanyň ýeňiş baýramçylygynyň öňüsyra ýagny fewral aýynyň 8-ne Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde 5 günläp dowam etjek bolan   <<Yslam rewolýusiýasy we onuň gazandyran üstünlikleri>> temaly surat segisi açyldy.

          Bu sergide Eýran Yslam Respublikasynyň gazanan iň täze we döwrebap üstünliklerini beýan edýän 40 sany surat sergilendi.

          Şeýle hem Eýran Yslam Respublikasynyň medeniýet merkeziniň Eýranyň Yslam rewolýusiýasyndan öňki 10 günlük mübärek  aýdyňlyk döwrüne bagyşlap surat sergisinden başga-da  köp sanly çäreleri geçirendigini ýatladýarys. Şol sanda medeniýet merkezinde Eýran bilen Türkmenistanyň dostlukly gatnaşyklaryny beýan etmek maksady bilen dürli ýaşlardaky okuwçylar üçin wideo klip taýýarlamak we makala ýazmak boýunça bäsleşikler geçirildi. Bu bäsleşiklerde ýeňiji bolan okuwçylara bolsa, sowgatlar gowşuryldy.

 

 


14:24 - 15/02/2021    /    Belgi : 764907    /    G?rkezi? sany : 236Gara?y?lar
G?zleg
Jogap Web g?zlegi
banners
Turizm Türkmenistan

turkmenistan.gov.tm

Online.tm
vote
Pikir sora?ma i?je? d?ldir
UsersStats
Visitorsofpage: 40157
Visitorsofday : 116
Visitorsofpage : 98265
Onlinevisitors : 2
PageLoad : 1.4611

Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap