Sunday, December 5, 2021 Turkmen
 
Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Yslam|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap
Ady
iran
Kolenkor sungaty
Girmek
Ulanyjyny? ady :   
Ge�i? s?zi :   
 
Captcha:
[Agzalyk]
NewsletterSignup
Ady :   
Ba? �st�ne, ?azgyny? belgisini girizi? :   


  Cap        Dostu?a ibermek

EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNDA ÇAGALAR ÜÇIN HALKARA SURAT BÄSLEŞIGI GEÇIRILÝÄR

 EÝRAN  YSLAM  RESPUBLIKASYNDA ÇAGALAR ÜÇIN HALKARA SURAT BÄSLEŞIGI GEÇIRILÝÄR

2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryndan başlap  21-nji apreline çenli Kerman şäheriniň häkimligi  UNESCO we UNICEF-iň  Eýrandaky  sebit müdirlikleri ýaly milli we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda,  5-15 ýaş aralygyndaky çagalar üçin << Kerman şäherinde çagalar üçin ilkinji surat festiwaly>> atly surat bäsleşigini wirtual ýagdaýda yglan edýär.

Eserleri hasaba almak we ugratmak üçin festiwalyň web sahypasy: www.CIPFK.com

_________________________________________________________________ 

ÇAGALAR ÜÇIN BÜTINDÜNÝÄ SURAT BÄSLEŞIGI

2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryndan 21-nji apreline çenli

Tema: Öýüň daş töwereginden başlap galaktika çenli ähli zatlar

Mähriban çagajyk, biziň üçin öýüň daş-töwereginde, ýaşaýan etrabyňda, şäheriňde ýa-da obaňda ünsüňi çekýän ähli zatlaryň we ähli ýerleriň, hatda Kerman şäherine hyýaly bir syýahatyň suratyny çek!

Ýaş aralygy: Dünýäniň ähli ýurtlaryndan 5-15 ýaş aralygyndaky çagalar bu bäsleşige gatnaşyp biler.

Bäsleşige gatnaşmagyň düzgünleri we şertleri: Bäsleşik üçin ugradylan eserler çaganyň özi tarapyndan keseligine ýa-da dikligine, ölçegi minimum 12.7x17.7 sm  we maksimum 30x40 sm bolan kagyza ýa-da kartona çekilen bolmaly.

Tehniki gurallar ýa-da  kompýuter programmalary arkaly taýýarlanylan eserler kabul edilmeýär.  

Çeken suratyňyzyň üstüne adyňyzy ýa-da başga ýazgylary ýazmazlygy haýyş edýäris.

Bu bäsleşik üçin her bir çaga diňe bir sany surat ugradyp biler.

Aşakda görkezilen web sahypa arkaly hasaba alyşy ýerine ýetirip, öz eseriňizi  ugradyp bilersiňiz.

www.CIPFK.com

 


08:43 - 14/03/2021    /    Belgi : 766115    /    G?rkezi? sany : 241Gara?y?lar
G?zleg
Jogap Web g?zlegi
banners
Turizm Türkmenistan

turkmenistan.gov.tm

Online.tm
vote
Pikir sora?ma i?je? d?ldir
UsersStats
Visitorsofpage: 40144
Visitorsofday : 98
Visitorsofpage : 98247
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 1.3611

Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap